Tạm ứng và thanh toán

I.Các hình thức thanh toán tại B2chome

  • Thanh toán bằng tiền mặt khi mua hàng tại b2chome.
  • Thanh toán bằng quét ma QR khi đặt hàng tại b2chome.
  • Thanh toán bằng chuyển khoản khi mua hàng tại b2chome.

II. Quy định tạm ứng khi mua hàng.

  • Quý khách tạm ứng trước 30-50% tuỳ theo giá trị đơn hàng.
  • Thanh toán số tiền còn lại sau khi nhận đầy đủ hàng hoá.

III. Tài khoản chuyển khoản khi thanh toán.